I verdensøkonomiens overhalingsbane

IMG_0423

Kan Kina efter 60 års socialisme opretholde fortsat økonomisk vækst under stærk statslig styring? Af Kjeld Erik Brødsgaard (artikel fra særnummer af Kinabladet, udgivet i oktober 2009)