GESANDTEN MED DEN EVENTYRLIGE KARRIERE

James Frederik Oiesen fotograferet med alle sine medaljer. Fotoet har Bornholms Museum stillet til rådighed som illustration til denne artikel.

Historien bag en gravsten I forbindelse med planlægningen i foråret 2015 af en vandring for medlemmer af Dansk-Kinesisk Forening på Vestre kirkegård med arbejdstitlen ”Kineserier på Vestre” stødte jeg på to sten, som havde med de diplomatiske relationer mellem Danmark og Kina at gøre. Den ene vedrørte toldkommissær og gesandt i Kina Janus F. Oiesen, Læs hele artiklen ..