Bestyrelsen

Pia Sindbjerg, formand
Helle Willum, sekretær
Ida Löchte, kasserer
Kjeld A. Larsen
Charlotte Kehlet
Cathrine Strange
Carsten Gyrn

Suppleanter:
Tage Vosbein
Viktor-Emil Dupont Billund

Revisor: Bjørn Runge

Revisorsuppleant: Steen Petersen

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst fire og højst syv medlemmer + op til to suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling for to år ad gangen. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en sekretær og en kasserer.