Bestyrelsen

Kjeld A. Larsen, formand
Ida Löchte, kasserer
Carsten Gyrn, sekretær
Charlotte Kehlet, redaktør af Kinabladet
Cathrine Strange, redaktør af Kinabladet
Tage Vosbein, lokaler
Rakel Haslund Gjerrild, suppleant

Bjørn Runge, revisor
Steen Petersen, revisorsuppleant
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst fire og højst syv medlemmer + op til to suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling for to år ad gangen. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en sekretær og en kasserer.