Bestyrelsen

Kjeld A. Larsen, formand
Carsten Gyrn, sekretær
Ida Löchte, kasserer
Tage Vosbein
Charlotte Kehlet
Cathrine Strange

Suppleanter:
Rakel Haslund Gjerrild

Revisor: Bjørn Runge
Revisorsuppleant: Steen Petersen
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst fire og højst syv medlemmer + op til to suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling for to år ad gangen. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en sekretær og en kasserer.