Danmarks handel med Kina: Væksteventyret fortsætter

Regeringen og erhvervslivet fortsætter det stærke fokus på markedsgiganten i Øst.  Af Verner Worm og Friis Arne Petersen Danske virksomheder skal være der, hvor den økonomiske vækst er. I de sidste 30-35 år har den største vækst i verdensøkonomien fundet sted i Kina. Og næsten endnu vigtigere: Den fremtidige økonomiske vækst i verden ligger i Læs hele artiklen ..

Nye private banker skal løse spændinger i finanssystemet

Af Nis Grunberg Kinas bank og finanssektor er siden sidste år, og især efter tredje plenarmøde i november, blevet fem banker større. De nye finansinstitutter er af stor betydning for Kina, hvor kapital for små og mellemstore virksomheder (SMV) – især private – ofte er utilgængeligt. Bankerne kendt som ”De 4 store”: Bank of China, Læs hele artiklen ..

Fremtidstroen bygger på traditionen

 Moderne kinesisk forretningskultur har rødder i traditioner, der går et par årtusinder tilbage, men som er særdeles egnet til nutiden. Mon ikke Vesten skulle få lært et og andet… Af Verner Worm (artikel fra særnummer af Kinabladet, udgivet i oktober 2009)

I verdensøkonomiens overhalingsbane

Kan Kina efter 60 års socialisme opretholde fortsat økonomisk vækst under stærk statslig styring? Af Kjeld Erik Brødsgaard (artikel fra særnummer af Kinabladet, udgivet i oktober 2009)