Generalforsamling i Dansk-Kinesisk Forening, den 27. februar, 2018

Afholdes på følgende adresse: Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 5, 1711 København V.

Dansk-Kinesisk Forenings bestyrelse indkalder til foreningens 20. generalforsamling. Kun for medlemmer. Gratis entré.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Arbejdsprogram og budget for 2018
  6. Fastsættelse af kontingent for 2018
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af revisorer og suppleant
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. december 2017.

På bestyrelsens vegne, Pia Sindbjerg, formand

Fælles middag efter generalforsamlingen på den kinesiske restaurant Magasasa, Dim Sum & Cocktails, Flæsketorvet 54-56, 1711 København V. Kuvertpris: 150 kr. Tilmelding til middagen sker til sekretariatet inden 20. februar 2017: sekretariatet@dansk-kinesisk.dk. Betaling: Merkur Bank reg.nr. 8401 konto 1278623.