Generalforsamling i Dansk-Kinesisk Forening, den 27. februar, 2018

 

Husk tilmelding til middag senest 20. februar 2018. (se venligst nedenfor)

Middagen er flyttet til Magasasa, Istedgade 4, 1650 København K.

 

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk-Kinesisk Forening

Dansk-Kinesisk Forenings bestyrelse indkalder til foreningens 20. generalforsamling tirsdag den 27. februar 2018 kl. 17.30 i Forsamlingshuset, Onkel Dannys Plads 5, 1711 København V (gården bag Café Mandela)

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Arbejdsprogram og budget for 2018
  6. Fastsættelse af kontingent for 2018
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af revisorer og suppleant
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. december 2017.

På bestyrelsens vegne

Pia Sindbjerg, formand

Fælles middag efter generalforsamlingen på den kinesiske restaurant Magasasa, Istedgade 4, 1650 København K. Kuvertpris: 150 kr. Tilmelding til middagen sker til sekretariatet inden 20. februar 2018: sekretariatet@dansk-kinesisk.dk. Betaling: Merkur Bank reg.nr. 8401 konto 1278623.