Dansk-Kinesisk Forening

Foreningen

Dansk-Kinesisk Forening arrangerer åbne møder og foredrag om kinesiske samfundsforhold, kultur, historie og kunst. Foreningen udgiver også tidsskriftet Kinabladet og www.kinabladet.dk.

Formål

Dansk-Kinesisk Forening er uafhængig af politiske-, ideologiske- og økonomiske interesser og har til formål at være et samlingssted for alle med interesse for Kina samt at formidle oplysning om Kina.

Foreningen udgiver tidsskriftet Kinabladet samt arrangerer møder og foredrag om Kina, kinesisk kultur, historie, kunst og samfund. Formålet med disse aktiviteter er at give en indsigt i og skabe en forståelse for de mange sider af det kinesiske samfund og dets kultur.

Henvendelse til foreningen kan ske igennem foreningens sekretariat:

Sekretariat:
Dansk-Kinesisk Forening
Sekretær: Helle Willum Jensen
Voldmestergade 38
2100 København Ø

E-mail sekretariatet@dansk-kinesisk.dk

Kinabladet og kinabladet dk

Kinabladet er en trykt version, der udkommer med tre papirudgaver årligt. Bladet udsendes til medlemmer af Dansk-Kinesisk Forening samt abonnenter.
Kinabladet.dk er en hjemmeside med aktuelle artikler og indlæg om Kina. Udvalgte artikler bringes også i det trykte blad.

Kinabladets redaktion:
Charlotte Kehlet, redaktør af kinabladet
Cathrine Strange, redaktør af kinabladet

Foredrag og arrangementer

Tilrettelægges af mødegruppen:

Pia Sindbjerg
Kjeld A. Larsen
Helle Willum Jensen
Vibe Arøe Drostgaard
Vibe Fischer-Nielsen

Møderne afholdes, hvor ikke andet er anført, kl. 19.30 i Forsamlingshuset, Kulturstaldene, Onkel Dannys Plads 13, 1700 København V  (i gården bagved Café Mandela).

Entré: Medlemmer af Dansk-Kinesisk Forening 20 kr., gæster 40 kr.