Indkaldelse til generalforsamling i Dansk-Kinesisk Forening

Dansk-Kinesisk Forening indkalder til foreningens 21. generalforsamling

Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 17.30-19.30

i Forsamlingshuset Kulturstaldene, Onkel Dannys Plads 5, Halmtorvet 13, 1711 København V.

Dagsordenen har ifølge vedtægterne følgende punkter.

 • 1: Valg af dirigent og referent
 • 2: Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2018
 • 3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2018
 • 4: Behandling af indkomne forslag
 • 5: Arbejdsprogram og budget for 2019
 • 6: Fastsættelse af kontingent for 2019
 • 7:Valg af bestyrelse og suppleanter
 • 8: Valg af revisor og suppleant
 • 9: Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 25. januar

På bestyrelsens vegne,

Kjeld A. Larsen, formand

Fælles middag efter generalforsamlingen på den kinesiske restaurant Magasasa. Pris per kuvert sættes til 150 kr

 

Tilmelding til middagen sker til sekretariatet inden den 12. februar2019: sekretriat@dansk-kinesisk.dk

Betaling: Merkur Bank reg.nr. 8401 konto 1278623

 

Dansk-Kinesisk Forening tænger i høj grad til opbakning fra vore medlemmer til at udfolde det praktiske arbejde, så meld gerne tilbage til formanden eller på generalforsamlingen om du kan bidrage til løse følgende opgaver:

 • Blive medlem af bestyrelsen
 • Tag vare på posten som kasserer
 • Tage vare på posten som sekretær
 • Indgå i redaktionen af Kinabladet
 • Bidrage til at finde foredragsholdere og skribenter til Kinabladet

 

Skriv eller ring til formanden: kjeld.allan.larsen@gmail.com 38 60 66 19