Kinabladets arkiv

Kinabladets arkiv har tidsskrifter der kan downloades eller læses online, der går tilbage til år 1999.

reol-1

 

 

 

 

 

Her er en oversigt over tidligere udgivne numre (digital udgave) klik her

Nedenstående er indholdsfortegnelse for Kinabladet samt link til det pågældende nummer.

 • Kinabladet nr. 28 Vinter 2005

  Kinabladet nr. 28 Vinter 2005

  Bambus og blommer – vejen til ægteskabelig lykke
  Sangen om Changgang, digt af Li Bai, oversat af Signe Overgaard

  Uligheden vokser i Kina
  Claus Seiden om, at alle har fået det bedre i Kina, men forskellen fra by til land bliver stadig mere iøjnefaldende. Uligheden er nu oppe i latinamerikanske højder.

  Mere og mere forskel på regionerne
  Lektor Kjeld Allan Larsen om de kolossale problemer, Kinas regering står overfor. Landet har oplevet en langvarig periode med uhørt høje vækstrater, men samtidig en udvikling, hvor udstrakte områder og store befolkningsgrupper ikke inddrages i udviklingsprocessen.

  Partiet vil bremse udviklingen
  Claus Seiden om den nye femårsplan, der blev vedtaget af det kommunistiske partis ledelse i oktober 2005. Den betyder, at Deng Xiaopings teori om, at nogle må have lov til at blive rige før andre, udskiftes med regeringschefen Wen Jiabaos målsætning om ”fælles velstand”.

  Lighedskrise om fem år
  Kina har for længst erkendt, at den manglende lighed er noget, man må diskutere. Nu er debatten rykket op på landsplan. ”Folkets Dagblad” , det kommunistiske partis hovedorgan, skriver, at uligheden mellem borgerne nu er så stor, at der er grund til at tænde gult lys for udviklingen. Hvis der ikke gribes ind, må man regne med, at det røde stoplys tændes inden for fem år.

  Hukou – passet til et bedre liv
  Undervisningsassistent Lan Wang Valeur om lempelser i ordningen med hukou-registreringen, der blev indført i 1950’erne og deler befolkningen i landboere og byboere. Den rammer især de landboere, der søger ind til byerne for at få arbejde, idet de har svært ved at blive registreret som byboere og dermed ikke har samme borgerlige rettighederne som de fastboende.

  Fattigdom – det vil sige kød to gange om året
  Claus Seiden om landbefolkningen, der kun lige netop er nået op på den internationale norm for fattigdom, nemlig at en borger har én dollar at leve for om dagen. En landmand fortæller, at hans familie kun har råd til kød to gange om året.

  Valg mellem vej og skole
  Claus Seiden om to amerikanske økonomers undersøgelse af indkomstforskellene mellem kystprovinserne og indlandsprovinserne. De har dfundet ud af, at i kystområderne giver en investering i uddannelse af arbejdskraften omkring en tredjedel stærkere produktivitetsforsøgelse, end hvis samme beløb bliver givet til vejanlæg og anden infrastruktur.

  Der er gode penge i at ligge nær vejen
  Claus Seiden om forskellen mellem, hvordan folk lever i to nabolandsbyer. En svensk forsker har undersøgt levestandarden for beboerne i to landsbyer, der ligger i samme amt nær hinanden, men den ene ligger nærmere hovedvejen end den anden.

  Protester i det harmoniske samfund
  Ph.d. Mads Holst Jensen om folkelige protester, der er steget voldsomt i antal, siden de makedsøkonomiske reformer for alvor tog fart for godt ti år siden. Protesterne er eksplosive reaktioner på den stigende skævhed i fordelingen af goder og privilegier i Kina. Centralregeringen er begyndt at tage dem alvorligt. Opbygning af et ”harmonisk samfund” er det middel, som skal bedre ondet.

  Det moderne liv i storbyen
  Arkitekt Torsten Valeur om en ny bydel i Shanghai for 20.000–30.000 velhavende kinesere, der hører til den øvre middelklasse. Her bor de langt væk fra storbyens larm, fra de fattige og fra migranterne fra landsbyerne. Der er alle faciliteter – også en skønhedssalon for både mennesker og hunde. Der er rækkehuse i tre etager med en terrasse på hver etage ud til en kanal.

  Ét land, to verdener
  Journalist Martin Gøttske, Beijing, om forskellen mellem rig og fattig. Selv om regeringen siger, at den arbejder på at udligne forskellen, bliver den større og større og deler Kina i to verdener, en for de rige og en for de fattige. Vores liv bliver aldrig som deres, siger en indvandrer fra landet med en henvisning til rige kinesere, der kører i biler, der koster mere, end han nogen sinde kunne dømme om at tjene i flere årtier.

  Fattigdommens langsomme tortur
  Journalist Ma Jisen, Beijing, om de mange mineulykker, der blandt andet skyldes, at mineejerne sparer på sikkerhedudstyret. Minearbejdernes levevilkår afspejler kløften mellem land- og byboere.

  En kærlig hilsen til Beijing, men …
  Journalist Rose Tang, Hong Kong, om et besøg i Beijing i anledning af 16-års dagen for militærets blodige punktum for de regeringsfjendtlige demomstrationer på Den Himmelske Freds Plads i 1989. Den kinesiske journalist erklærer sin kærlighed til Beijing, men hun foretrækker at bo i Hong Kong, for der kan man google frit.

  Åbenheden var helt fantastisk
  Den 18-årige grafiske designer Philip Utzon om to måneder som praktikant i et kinesisk firma i Beijing. Var der slog ham mest var kineserne åbenhed over for fremmede. De to måneder har overbevist ham om, at hans tilværelse skal have noget at gøre med Kina. Han vil lære kinesisk og til Kina igen.

  Kinesiske studerende i danske hjem
  Flemming Poulsen om kinesiske universitetsstuderende, der som led i deres studier tilbringer fire måneder i København. De deltager i studier, som ”Denmark’s International Study Program” (DIS) tilrettelægger. DIS er en selvejende institution under Videnskabsministeriet. Kineserne ønsker at bo hos danske familier i de fire måneder, hvorfor DIS søger værtsfamilier til 15 kinesiske studerende, der kommer til København den 22. januar 2006. Interview med en kinesisk studerende og hendes danske værtsfamilie i efteråret 2005.

  Dansk Litteraturs mand i Kina død
  Flemming Poulsen skriver om H.C. Andersen-oversætteren Lin Hua, der døde i Beijing den 1. septemeber 2005. Foruden en stor del af H.C. Andersens produktion har han oversat værker af blandt andet Karen Blixen og Johannes V. Jensen.

  Ven af Kina død
  Gudrun Lindhard, der bestyrer Dansk-Kinesisk Forenings skoletjeneste, skriver om Allan Xiong, der døde den 11. oktober 2005. Han var med i foreningens bestyrelse fra starten i 1999 og fortsatte med at yde en værdifuld indsats, specielt for skoletjenesten, efter at han af helbredshensyn trak sig ud af bestyrelsesarbejdet.

  Det er jo skønt at leve
  Rikke Agnete Olsen anmelder den kinesiske nobelpristager Gao Xingjians nye novellesamling, ”Dengang jeg købte en fiskestang til min bedstefar”. Gao Xingjian fik nobelprisen i litteratur for sin roman ”Et ensomt menneskes bibel” i 2000. De elleve noveller er lige så fulde af indsigt som ”Et ensomt menneskes bibel”, men samlingen er ikke helt så bitter. Det er som om forfatteren har indset, at det er jo skønt at leve.

  Ny bog om spådomskunst
  Religionshistorikeren Klaus Bo Nielsen anmmelder Stephen Karchers bog ”I Ching – Forvandlingernes bog i nutidig oversættelse”. Karchers oversættelse er farvet af stærkt subjektive og højst tvivlsomme fortolkninger, men den må forstås i et terapeutisk og psykologisk perspektiv, en personlig vejleder, der har til hensigt at gå i dialog med brugeren af bogen.

  Lu Xun: Lysbilledwer ændrede hans liv
  Jette Mechlenburg om den moderne kinesiske litteraturs største navn. Efter at han, mens han studerede medicin i Japan, tilfældigt havde set lysbilleder, der viste japanske soldaters mishanding af en kineser, besluttede han at opgive at blive læge ogi stedet blive forfatter og deltage i kampen mod undertrykkelsen.

  Novelle af Lu Xun: En hændelse
  Jette Mechlenburg har oversat ”En hændelse” fra 1920 som eksempel på Lu Xuns forfatterskab. Novellen handler om fortællerens tur med en rickshaw. Turen endte med en ulykke, og de nærmere omstændigheder – hvorfor han gav rickshawkøreren nogle penge – glemte han aldrig. Hændelsen lærte ham skamfuldhed, drev ham til at forbedre sig og gav ham nyt mod og håb.

  Lu Xuns nye kampvåben: træsnit
  Anette Kruse skriver om Lu Xuns deltagelse i venstrefløjens politiske kamp mod det gamle korrupte feudalstyre. Inspireret fra udlandet tog han et nyt våben i brug i propagandakrigen mod Chiang Kai-sheks styre og japanerne, nemlig træsnittene. Det var en nem og billig metode til at fremstille plakater og andet materiale.

  Kinas samtidskunt og mødet med Vesten
  Sproglærer Magnus Jorem skriver om kinesisk kunst, som han har mødt den på gallerier i Beijing og Shanghai. Det er ikke usandsynligt, at der om nogle år vil komme en modbølge til dagens overtagelse af fremmedkulturelle, vestlige kunstformer. En stor udfordring for Kinas unge kunstnere vil være, hvordan de kan bevare den klassiske kinesiske kunst uden at blive for konservative, og hvordan de kan inkorperere vestlige impulser uden at miste deres egen identitet.

  30 sekunders tv-berømmelse
  Flemming Poulsen om et tv-show i Hunans statsejede satellit-tv. 10.000 kvinder deltog i en konkurrence, der til indledning gav hver af dem en chance ved på 30 sekunder at synge en sang. Over 200 mio. seere over hele Kina fulgte konkurrencen, hvor seerne havde mulighed for per sms at stemme om, hvem der skulle have førsteprisen. Vinderen blev en 21-årig musikstuderende, der nu som sangstjerne giver koncerter rundt om i Kina.

  Nyt om kinesernes liv og færden
  Claus Seiden har samlet nyt om store og små begivenheder i kinesernes tilværelse.

  Læs alle artiklerne i Kinabladet nr. 28 Vinter 2005 PDF format
  eller læs det online her

 • KINABLADET nr. 27 Efterår 2005

  KINABLADET nr. 27 Efterår 2005

  Indhold:

  Kritisk biografi om Mao
  Bestsellerforfatteren Jung Chang (”Vilde Svaner”) har sammen med sin mand, den britiske historiker Jon Halliday, skrevet en biografi om Mao Zedong. Den er udkommet på et engelsk forlag under titlen ”Mao – The Unknown Story” og kommer snart på dansk. Det er en grundig, detaljeret og hadefuld skildring, skriver Claus Seiden i en omtale af bogen. Et af de spørgsmål, historikerne har stillet om Kinas revolution, er: hvorfor blev det Mao og ikke Zhou Enlai, der blev den absolutte topfigur? Forfatterparret mener, at Zhou Enlai hele livet igennem var præget af frygt for Mao.

  Kinas livskraftige skrifttegn
  Gamle skriftsprog som hieroglyffer og kileskriften er døde for længst, men ikke de kinesiske skrifttegn. De har været særdeles livskraftige, de har holdt til uafbrudt brug, siden de blev skabt for omkring 3500 år siden. Den svenske sinolog og forfatter Cecilia Lindqvist førte sine tilhørere vidt omkring, da hun holdt foredrag i Dansk-Kinesisk Forening om skrifttegnene, som hun kaldte kinesisk kulturs centrum i over 3000 år. Flemming Poulsen har gengivet hovedpunkterne i foredraget.

  Lykkemønter og rismål
  Et år i Shanghai overbeviste en 31-årig dansk kvinde med en juridisk embedseksamen i bagagen om, at hendes fremtid skulle have noget at gøre med salg af specielt udvalgte kinesiske og andre asiatiske varer. Efter et års forberedelse åbnede hun sin butik den 1. juni 2005 under mottoet: Et lille stykke af Kina midt i København. Flemming Poulsen har besøgt hende og fået hendes beretning om oplevelserne i Shanghai, der førte til åbningen af en butik i København.

  Den Ensomme Lykkes Tempel
  Anne-Lise Walsted og Mads Gregersen har på deres årlige ferietur til Kina fundet et nyt udflugtsmål fra Beijing, nemlig et over 1000 år gammelt buddhistisk tempel, der betegnes som et mesterværk inden for kinesisk bygningskunst. Templet hedder Duli, dvs. Den Ensomme Lykkes Tempel. Det er det ældste eksisterende og bedst bevarede fleretagers bygningsværk af træ. Kører man dertil i bil tager det to timer hver vej, og kontrasten mellem de nyeste kvarterer i Beijing giver besøget i templet et ekstra perspektiv, skriver de to kinaentusiaster.

  Krop og kosmologi i oldtidens Kina
  To gravfund i Kina giver et enestående detaljeret indblik i, hvordan kineserne allerede for mere end 2000 år siden arbejdede med kropsterapeutiske metoder for at helbrede sygdomme og skabe muligheder for et langt liv. De to fund har givet forskere materiale til at kortlægge de metoder, kineserne den gang anvendte, og en dansk forsker, cand. phil. Thomas Meldgaard, har gennem selvstændige studier arbejdet med de gamle kilder. I to artikler fortæller han om resultatet af sine studier. Artiklen om krop og kultur i oldtidens Kina er artikel nr. 2. Den første artikel blev bragt i Kinabladet nr. 26.

  In the mood for Wong Kar Wai
  Otte kinesiske spillefilm har instruktøren Wong Kar Wai lagt navn til. Den seneste film med titlen 2046 havde premiere i april 2005. Den var en fortsættelse af ”In the mood for love”, der havde premiere herhjemme i 2001. Stud.bach. Gudmund Nielsen skriver om den kinesiske filminstruktørs arbejde på baggrund af 2046. Hele filmen igennem smelter fantasi og virkelighed, fortid, nutid og fremtid sammen i et virvar af sanseindtryk

  Mere soap end doku
  Rikke Agnete Olsen anmelder den kinesiske journalist og forfatter Xinrans nyeste bog, Himmelbegravelsen. Den handler om en kinesisk kvinde, der får at vide, at hendes mand, en læge, er død under et ophold i Tibet. Det tror enken ikke er rigtigt, så hun rejser med en kinesisk hærafdeling til Tibet for at finde ham. Hun må leve under fortvivlede forhold i tre årtier hos en tibetansk familie. Xinran er ikke nogen stor forfatter, der kan få sine personer til at leve. Små nøgterne afsnit om tid, sæd, skik og politik skal give bogen et autentisk præg, men i bedste fald er den en docu-soap og mere soap end docu.

  På opdagelse i hutongerne
  Anne-Lise Walsted anmelder en kinesisk bog på engelsk om Beijings gamle kvarterer med smalle gader og gårdhuse, hutongerne. Bogen er velegnet til at tage med, når man bevæger sig rundt i hutongerne.

  Bulldozere mod hutonger
  Det gamle Beijing med hutonger forsvinder, bulldozere er sat ind for at jævne de gamle gårdhuse med jorden. De har måttet vige for skyskrabere, motorveje, supermarkeder, modebutikker, karaokebarer og hvad der ellers dukker op, når byplanlæggere og bygherrer moderniserer en millionby. Flemming Poulsen skriver om beboernes reaktioner og om bygherrerne bag moderniseringen. De er, hvad en beboer er citeret i medierne for at have sagt, ”nogle slamberter”.

  Naturkræfterne hærger Kina
  I store dele af Kina lever befolkningen i konstant fare for at få deres tilværelse ødelagt på grund af naturkatastrofer. Jordskælv er almindelige, og hver sommer oversvømmes marker og byer, og millioner af kinesere drives på flugt af vandmasserne. En svensk docent i kulturgeografi, Solveig Mårtensson, skriver om omfanget af og baggrunden for naturkræfternes hærgen i Kina.

  Nyt om kinesernes liv og færden
  Claus Seiden har samlet større og mindre begivenheder i kinesernes daglige tilværelse – fra kinesiske gymnasiaster, der har Mao Zedong som deres idol over kinesiske husholderskers lovbestemte kvalifikationer til ældre kineseres livsstilssygdomme, som også kendes i vestlige lande.

  Læs alle artiklerne i Kinabladet nr. 27 Efterår 2005 PDF format

  eller læs det online her

Klik på ovenstående nummer for at læse tidligere numre af Kinabladet.  Rækkefølgende er faldne hvor 1 er det nyeste nummer og det højeste tal er det første nummer af Kinabladet.