Kinabladets arkiv

Kinabladets arkiv har tidsskrifter der kan downloades eller læses online, der går tilbage til år 1999.

reol-1

 

 

 

 

 

Her er en oversigt over tidligere udgivne numre (digital udgave) klik her

Nedenstående er indholdsfortegnelse for Kinabladet samt link til det pågældende nummer.

 • Kinabladet nr. 20 Vinter 2003

  Kinabladet nr. 20  Vinter 2003

  I er priviligerede ….
  Ung kvindelig journalist fra Kina, Cai Yiping, har været på et to ugers studieophold i Danmark. I Dansk Journalistforbunds medlemsblad Journalisten skriver hun om sit umiddelbare indtryk af danske journalister blandt andet: ”I skal vide hvor velsignede I er, at I har seks ugers ferie hvert år. I Kina har vi kun to uger. Den lange ferie gør mig ikke jaloux. Det der gør mig virkelig jaloux er at I kan skrive og fortælle hvad I har lyst til i medierne. I kan endda kritisere ministre og lovgivning på alle niveauer uden at væe bange for at miste jeres job eller komme i fængsel, som det er almindeligt mange andre steder i verden”.

  Musikken og det sande jeg
  En kinesisk musiker, den 29-årige Chang Jing, har væet på turné i Danmark sammen med danske Jens Lysdals jazzorkester. Det blev til et møde mellem øst og vest, en interkulturel musikfusion. Chang Jing begyndte at få undervisning i at spille på det over 4000 år gamle kinesiske musikinstrument Guzheng. Hun turnerer jævnligt i USA, Europa og Asien. ”Jeg tror at en musiker der hengiver sig til musikken, også viser sit sande jeg”, siger hun i et intervierw med Kinabladets Henrik Strube. Det var musikken der førte hende og hendes kinesiske kæreste sammen. ”Det var her vores kærlighed og følelser for hinanden opstod”.

  Dansk-Kinesisk basket
  Et hold danske basketball-trænere har været tre uger i Kina som led i en udvekslingsaftale med det kinesiske Basketall. De syv danskere besøgte Beijing og Shanghai. Ud over at spille basketball skal deltagere i følge udvekslingsaftalen også stifte bekendtskab med værtslandets kulturelle seværdigheder. Kinabladets medarbejder Signe Overgaard, der var med som tolk, skriver om mødet mellem de danske og kinesiske basketball-spillere. Danskene kom hjem med en historisk oplevelse, idet de fik lov til at spille en kamp i Den Forbudte By. Det var første gang et udenlandsk hold oplevede den ære. Baskertball-banen i Den Forbudte By er forbeholdt vagtmandskabet fra Den Himmelske Freds Plads.

  Zheng He eller Columbus?
  En engelsk pensioneret marineofficer og amatørhistoriker, Gavin Menzies, har skrevet en bog om den kinesiske admiral Zheng Hes flådeekspeditioner i det 15. århundrede. Bogen, ”1421 – Det år Kina opdagede verden”, har vakt debat fordi Manzier mener at Zhang He nåede frem til Amerika længe før Columbus. Bogen anmeldes af Kinabladets medarbejder Henrik Strube.

  Kinas lange march ud i rummet
  Kina sendte den 15. oktober 2003 et rumfartøj med en mand om bord 14 gange omkring Jorden. Kina var hermed medlem af den eksklusive klub af lande, der har opsendt bemandede rumfartøjer. De to andre medlemmer af klubben er USA og Rusland. Ifølge kinesiske rumfartseksperter er det langsigtede formål med Kinas rumprojekter at gøre USA rangen stridig som førende rumforskningsnation. Kina har allerede nu blikket rettet mod Månen, fortæller Kinabladets medarbejder Flemming Poulsen.

  Yangtzedæmningen
  Sidste fase af det store projekt med bygning af en dæmning over Kinas største flod, Yangtze, blev indledt i juni i år, da dæmningen efter ti års arbejde kunne åbne sine sluser og lade vandet bag dæmningen stige til 135 meters højde. Når projektet er færdigt i år 2000, vil den kunstige sø bag dæmningen være 175 meter dyb og 600 kilometer lang. Byggeriet har mødt megen kritik, blandt andet fordi 1,2 millioner beboere i det område der oversvmømmes, skal flyttes, for nogles vedkommende ufrivilligt. Kinabladets medabejder Signe Overgaard skriver om dæmningen der også skal huse verdens største vandkraftværk.

  Sagen om en ”tredobbelt minusperson”.
  En af de mange millioner kinesere – migranter – der drager rundt fra by til by for at få arbejde, blev for nylig anholdt af politiet i Guangzhou, fordi han ikke kunne fremvise sit ID-kort. Han havde heller ingen arbejdstilladelse og ikke nogen adresse. Han hører til kategorien ”tredobbelt minusprson”. Han blev anbragt i et center for hjemløse og for folk der skal sendes tilbage til deres hjemegn. Han blev nogle dage senere fundet død, banket ihjel af sine otte medfanger.
  Da sagen kom frem, klagede tre unge jurister ifølge det officielle kinesiske tisskrift Beijing Review, til Den Nationale Folkekongres – det kinesiske parlament. De hævdede at folk i centrene tilbageholdes i strid med forfatningen og krævede systemet med tilbageholdelse af ”tredobbelte minuspersoner” afskaffet. Det særlige ved sagen er at den har fremkaldt offentlig kritik af myndighederne.

  Nye takter i Kinas udenrigspolitik
  Kinas udenrigspolitik har i de sidste par år ændret sig betydeligt. Billedet af et lukket og tilbageholdende Kina er krakeleret, mendet er langt fra entydigt hvad vi skal sætte i stedet. To danske kinafoskere, professor Kjeld Erik Brødsgaard og specialestuderende Nis Høyrup Chistensen, skriver om de sidste par års vigtigste udenrigspolitiske tendenser på baggrund af generationsskiftet i det kommunistiske partis ledelse i 2002 og 2003. Den hidtidige præsident og generalsekretær for Partiet, Jiang Zemin, har fortsat for indflydelse på udenrigspolitikken. Han har kastet sig ud i hvad vestlige kommentatorer har kaldt ”stormagtspolitik”, en stigende profilering af Kina gennem samtaler og møder med de vigtigste vestlige ledere. ”Stormagtsdiplomatiet” har gjort Kina langt mere synligt på den internationale scene.
  Partiet, demokratiet og fremtidens Kina.
  Tidsskriftet ”Politologiske Studier”, der udgives af Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, har udgivet et temanummer om Kina. Det hedder ”Modernisering på kinesisk” og anmeldes af Kinabladets medarbejder Claus Seiden, der kaldes temanummeret for noget af en grundbog i det moderne Kinas situation. Der er artikler af en lang række danske og et par udenlandske kinaforskere, der behandler emner som demokratiet i Kina, menneskerettighederne, udenrigspolitik, det kommunistiske parti, erhvervslivet osv. Med dette temanummer har dansk kinaforskning markeret sin bredde og værdi, ikke bare for politisk interesserede, men også for de erhvervsfolk, der prøver at finde ud afm hvilke rammer de kan operere indenfor i et samspil med et af verdens stsørste lande, hedder det i anmeldelsen.

  Elskovskunst i det gamle Kina
  Om dette emne skriver religionshistoriker ved Aarhus Universitet Klaus Bo Nielsen på baggrund af håndbøger eller ”sovekammertekster” der er over 2000 år gamle. Her gives der detaljerede anvisninger på mænds og kvinders seksuelle forhold og betydningen af det. det måske vigtigste og mest særegne ved den kinesiske elskovskunst er den medicinsk-orienterede tanke om at man ved den seksuelle udøvelse mellem mand og kvinde kan forlænge livet og styrke helbredet. I den kinesiske ”soverkammerlitteratur” gøres der bestandigt opmærksom på, at et liv uden sex anses som direkte skadeligt.

  Farvel til hutongerne
  Bulldozerne har i den sidste halve snes år jævnet store dele af det centrale Beijing med jorden. Hutongerne med de smalle stræder og små, traditionelle enfamliehus – siheyuan – har måttet vige pladsen til fordel for skyskrabere med forretninger, kontorer og luksuslejligheder. Mange af beboerne der har boet i hutongerne i måske hele deres liv, blev vunget til at flytte til nybyggede lejligheder i forstæderne. I denne artikel fortæller en kinesisk (svensk gift) arkitekt, Tan Ying Nilsson, hvar der skete med dem der måtte flytte. Hun har deltaget i en undersøgelse af hvordan de flyttede har det i de nye omgivelser.

  Nyt om kinesernes liv og færden
  Her berettes om små og større begvenhederne i kinesernes liv – fra Shanghai der synker, over biler der er blevet et problem, lettere at få børn og det sidste nye inden for dyreverdenen – reagensplas-pandaer.

  Læs alle artiklerne i Kinabladet nr. 34 Sommer 2007 PDF format
  eller læs det online her

 • Kinabladet nr. 19 Efterår 2003

  Kinabladet nr. 19  Efterår 2003

  Kinas ærlige doktor
  En 72-årig pensioneret læge i Beijing, Jiang Yanjong, er af et kinesisk tidsskrift blevet kaldt Kinas “Ærlige doktor”, fordi han afslørede den kinesiske regerings falske rapporter om udbredelsen af lungesygdommen Sars. Sygdommen blev konstateret i november 2002. I april 2003 fortalte Sundhedsministeren på en tv-transmitteret pressekonference i Beijing, at sygdommen var under kontrol,og at kun 12 personer var smittet i Beijing, og kun tre var døde. Den pensionerede læge vidste fra sine kolleger på et militærhospital, at der alene på dette hospital var indlagt 60 patienter med sygdommen. Han slog alarm gennem et amerikansk tidsskrift, og det fik den kinesiske regering til at reagere. Sundhedsministeren og en borgmester blev fyret, men “den ærlige doktor” fik mundkurv på.

  Folkeretligt arbejde i medgang og modgang
  En kinesisk forsker, Sun Shiyan, der har en ph.d. i folkeret, fortalte på et møde i Institut for Menneskerettigheder i København om uddannelse og forskning i Kina i folkeret og menneskerettigheder. Han underviser jurastuderende i disse emner. Han gjorde status over sit arbejde og fortalte meget åbent om den medgang og modgang, han havde mødt. “Det er moralsk pinligt, økonomisk ufordelagtigt og politisk risikabelt at specialisere sig i menneskerettigheder. Det er alene engagementet, som driver værket”, fortalte han sine jurastuderende, da han i foråret 2000 indledte det første universitetskursus i menneskerettigheder nogen sinde i Kina.

  Amnestys 40 år i Kina: Ringe resultater
  Anmeldelse af et afsnit om Kina i en bog om menneskerets-organisationen “Amnesty International”. I 2001 havde den eksisteret i 40 år. I den anledning har en politisk kommentator, Jonathan Power, kendt for sine ugentlige udenrigspolitiske analyser i amerikanske og andre aviser, skrevet en bog om Amnestys vellykkede såvel som mindre
  vellykkede aktioner rundt om i verden. Kina hører til den sidste kategori. I anmeldelsen hedder det: “At Kina ikke lever op til de almengyldige begreber om menneskerettigheder, fx når det gælde ytringsfrihed, er et ubestrideligt (og trist) fænomen. Men forfatteren kan dog trods Amnestys mange rapporter om Kinas krænkelser af menneskerettighederne ikke komme udenom at fastslå, hvad der er en ubestridelig (og glædelig) kendsgerning, nemlig at kineserne i dag har det langt bedre end før”. Jonathan Powers konklusion er, at Amnestys og nogle regeringers pressioner over for de kinesiske myndigheder “synes kun at have bragt ringe resultater”.

  Med lov og dyd skal land ledes
  To danske forskere, professor Kjeld Erik Brødsgaard, Copenhagen Business School, og specialestuderende Nis Høyrup Christensen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, har for Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) skrevet en rapport om Kinas nye ledelse. “Vagtskiftet i Kina – konsekvenser og perspektiver”, hedder rapporten, der er i tre
  dele: den nye ledelse, De Tre Repræsentationer, der er det nye grundlag for Det Kommunistiske Partis politik, samt de udenrigspolitiske konsekvenser. I Kinabladet er gengivet afsnittet om De Tre Repræsentationer.

  Nobelpristagerens Kina
  Anmeldelse af den kinesiske nobelpristager Gao Xingjians roman “Et ensomt menneskes bibel”.

  Nye tider – nye ord i kinesisk sprog
  De seneste års store forandringer i Kina har sat sig spor i sproget, der har fået nye ord og begreber for fx tekniske nyskabelser, opdagelser, politiske forandringer, nye sygdomme. I den nye udgave af en kinesisk ordbog findes 2000 ord, der er ind i sproget siden sidste udgave i 1996. Kinesisk har optaget nye ord udefra allerede for 2000 år siden, men det er gået særlig hurtigt i de sidste 150 år. I artiklen bringes eksempler på nye ord, fx for “hacker”, headhunting, børskrak og brystforstørrelses-operation. En hacker hedder direkte oversat ” ubuden gæst”.

  Bejingborgernes tjenende ånder
  Millioner af kinesere har forladt deres landsbyer, hvor der ikke er arbejde til dem, og rejser nu rundt i det store rige fra by til by for at arbejde. Kinabladets kinesiske medarbejder i Beijing har haft tæt kontakt med et par af dem og fortæller om deres tilværelse.

  Et “op-væggende” eventyr
  Filosoffen Ole Fogh Kirkeby blev inspireret til at skrive et rigtigt kinesisk eventyr, da hans arbejdsplads (Copenhagen Business School) indførte åbne kontorområder til afløsning af små cellekontorer. Eventyret foregår i det fjortende århundrede. Ming-kejseren dekreterede, at alle mure omkring byerne såvel som husenes mure skulle fjernes. Befolkningen skulle blot angive, at de færdedes inden for usynlige mure, og de skulle alle sammen gøre det samme på samme tid.

  Ti kinesiske skæbner
  Anmeldelse af journalist Vera Bundgaards bog “Dråber i havet”, der blandt andet har interviews med ti kinesere i Beijing. Det er skæbner fra vidt forskellige samfundslag – fra en bondekone til en kvindelig faldskærmsoldat.

  Tæt på Kinas bedstemødre
  Anmeldelse af bogen “Min mormors lange hår”, hvor 22 unge kinesiske kvinder fortæller om deres bedstemødre. Bogen er udgivet af Kvindernes U-landsudvalg og Dansk-Kinesisk Forening.

  En dansk arkitektskæbne i Kina
  Anmeldelse af Hans Helge Madsens bog om den danske arkitekt Johannes Prip-Møller, der virkede i Kina i mange år som arkitekt, fotograf og missionær i 1920rne og 1930rne.

  Kinesisk musikkultur
  Anmeldelse af Vivi Kjærs bog “Kinesisk musik – En kulturhistorisk introduktion”.

  Kinesisk filosofi – også for lægfolk
  Anmeldelse af Klaus Bo Nielsens bog “Kinesisk Filosofi”.

  Festlig underholdning
  Anmeldelse af Kathryn Harrisons roman “De små gule sko”. Den handler om en kinesisk pige, der får snøret sine fødder og blive bortgiftet til en gammel, rig mand.

  Kulørt roman – computerstyret?
  Anmeldelse af Anchee Mins roman “Vild Ingefær” om en kinesisk kvindes oplevelser under Kulturrevolutionen.
  ” Det er, som om hendes bøger skrives efter et computerprogram, der forlanger vold og sex med få siders mellemrum for at holde læseren fangen”, skriver anmelderen.

  Det berømte automobilrally i 1907
  Der er visse historiske begivenheder, som i det mindste entusiasterne vender tilbage til igen og igen. Det gælder også bilvæddeløbet Peking-Paris i 1907, der har givet og stadig giver stof til bøger og artikler. En penioneret dansk flyveleder skriver om den store begivenhed.

  Nyt om kinesernes liv og færden
  Små og store begivenheder i dagens Kina – fra Sars-epidemiens økonomiske omkostninger for staten til en bonde, der har fået fjorten års fængsel for at have dræbt en panda.

  Desuden et kinesisk digt, en kinesisk talemåde samt en Kina Kryds

   Læs alle artiklerne i Kinabladet nr. 19 Efterår 2003 PDF format
  eller læs det online her

Klik på ovenstående nummer for at læse tidligere numre af Kinabladet.  Rækkefølgende er faldne hvor 1 er det nyeste nummer og det højeste tal er det første nummer af Kinabladet.