NU SKAL SALT PRODUCERES OG HANDLES PRIVAT

Et 2600 år gammelt statsmonopol ophæves – vil det gå ud over folkesundheden?

 Af Flemming Poulsen

For 2600 siden var herskeren over den uafhængige stat Qin (den nuværende provins Shandong) i gang med gennemgribende reformer af samfundet. Han førte også krig mod nabostaterne. Alt det kostede penge. Det var formentlig årsagen til, at Qin-herskeren omkring år 600 fvt. fandt på at indføre en skat på produktion og salg af spisesalt eller bordsalt, som det almindeligvis kaldes, til brug i husholdningerne. Han-dynastiet udstrakte i 119 f.v.t. beskatningen af bordsalt til hele Kina.
Monopolet har med få afbrydelser været i kraft lige siden. Men den 21. november 2014 meddelte det statslige tv’s hovedkanal, CCTV, at monopolet vil blive ophævet i 2016, og fra 2017 vil private saltproducenter kunne producere og handle med bordsalt, uden at regeringen vil blande sig i deres dispositioner.  Ministeriet for Industri og Informationsteknologi har bekræftet CCTV’s oplysninger.

Salt Kina ukendt fotografI 2600 år har skiftende magthavere levet højt på saltmonopolet. Magthaverne kunne selv bestemme produktionens størrelse og prisen, som staten skulle betale producenterne. Det blev en indirekte skat, der var med til at fylde statskassen. Under Tang-dynastiet, der herskede indtil 907 e.v.t., udgjorde saltskatten mere end halvdelen af statens indtægter. Andelen steg til 80 pct. under Yuan-dynastiet, der sad på magten i knap hundrede år indtil 1368.

Efterhånden som magthaverne fandt andre beskatningsmuligheder, faldt betydningen af saltskatten for statskassen. I 1950, var saltets andel af statens indtægter faldet til 5,5 pct., og i 2006 bidrog saltet med under én pct. af indtægterne.

Fra tidernes morgen har kineserneudvundet salt ved at afdampe havvand, men kineserne lærte også meget tidligt at bore dybe brønde for at hente råstoffet op fra saltformationer i undergrunden.

Da Mao Zedongs kommunistiske parti kom til magten i 1949, videreførte de nye magthavere monopolet, der jo passede fint ind i den kommunistiske planøkonomi, hvor staten havde fuldstændig kontrol over landets økonomiske aktiviteter. Der blev i 1950 dannet et nyt statsligt selskab, China Salt. Det kunne bestemme, hvor meget der skulle produceres, hvad salt skulle koste osv. China Salt har 48.000 ansatte.

 For og imod saltmonopolet
Den kinesiske regerings hovedbegrundelse for at ophævet monopolet er, ifølge kinesiske medier, at et monopol ikke er foreneligt med regeringens markedsøkonomiske politik. Desuden forhindrer monopolet, at den kemiske industri kan udvikle sig så hurtigt, som regeringen og industriens ledere ønsker det. Monopolet giver også anledning til korruption og magtmisbrug, som præsident Xi Jinping siger, at han vil bekæmpe. Hvert år tildeles de private saltproducenter kvoter, der sætter grænser for, hvor meget salt de må producere og sælge. Det er China Salt, der tildeler kvoterne, så de producenter, der kan tilbyde den største bestikkelse, har mulighed for at få de bedste kvoter.

Nogle af de store private producenter, der hidtil har måttet sælge deres produktion til China Salt til faste priser, ønsker statsmonopolet ophævet, blandt andet fordi de øjner en mulighed for at sælge salt til udlandet til høje priser.

Forbrugerne ønsker at bevare monopolet. De frygter, siges det, at statens kontrol med saltkvaliteten forringes, så en privat producent kan blande det billigere industrisalt med bordsaltet, men sælger det som ren bordsalt. At spise industrisalt kan være skadeligt for helbredet.

Forbrugerne frygter også, at de private producenter for at holde produktionsomkostningerne nede vil undlade at blande jod i bordsaltet. Det blev i 1996 påbudt producenterne at blande en bestemt mængde jod i spisesaltet for at bekæmpe kræft i skjoldbruskkirtlen. En tilsvarende lov er blevet indført i andre lande. Monopolmyndighederne har haft til opgave at kontrollere, at betingelserne for tilsætning af jod opfyldes. Svækkes kontrollen, kan producenterne levere bordsat, der er til skade for folkesundheden, lyder kommentarerne på de sociale medier.

Hvordan monopolet skal afvikles har regeringen ikke sagt noget om.

– – –

Kilder: Global Times, China Daily, Xinhua, New York Times, Reuters, Wikipedia.