Udgivelse af Lu Yu’s Teklassikeren og Shen An’s Illustrated Eulogy of Tea Ware

Udgivelse af Lu Yu’s Teklassikeren og Shen An’s Illustrated Eulog y of Tea Ware
Kære venner
Hermed en invitation til udgivelsen af to nye tebøger: Lu Yu’s Teklassikeren og Shen An’s Illustrated Eulog y of Tea Ware. Bøgerne introduceres af henholdsvis Morten Bech Jensen og Peter Damgaard.
Palais de Thes har sørget for te og vi byder på et glas vin.
Arrangementet afholdes onsdag den 26. juni fra kl. 16.30-18 på Litteraturbar Brøg, Fiolstræde 7, st., 1171 Kbh K
Vi håber at se jer
Venlig hilsen
Litteraturbaren Brøg, Morten Bech Jensen og Kasper Hesselbjerg
Om Lu Yu – Teklassikeren
Teklassikeren fra 786, regnes for det første værk, der udeluk- kende omhandler te, herunder at fremstille, dyrke og nyde te. Den er skrevet af den kinesiske forfatter Lu Yu, medio Tang Dynastiet (618-907). I værket hører man om teens oprindelse, udstyr til fremstilling af te, om brygning af te og hvordan man nyder te. Der tages udgangspunkt i kinesisk kosmologi og forklares hvordan teudstyr, prydet med ildfasaner og fisk, fungerer som et daoistisk mikrokosmos. Ledsaget af disse praktiske informationer, fabulerer forfatteren og nævner van- drehistorier, hvori te har spillet en rolle, ligesom han også vur- derer teudstyr og vand ud fra strenge krav til instrumenternes beskaffenhed og karakteristika. Beskrivelserne af riter får nærmest ceremoniel karakter, og flere forskere udi tehistorie, mener, at det var med værket Teklassikeren, at Kina udviklede en egentligt tekultur, som den i høj grad har formet sig i til resten af verden.
Teksten er oversat af Morten Bech Jensen, der til receptionen vil introducere bogen. Den udgives af Foreningen Forlaget Kaperen
Om Shen An – Illustrated Eulog y of Tea Ware
Illustrated Eulogy of Tea Ware er skrevet og illustreret af den ellers ukendte kinesiske forfatter Shen An The Elder og dateres til år 1269, dvs. det sene Song Dynasti (960-1279). Gennem 12 digte med tilhørende illustrationer introducerer Shen An de redskaber, man i Song Dynastiet brugte til at tilberede te. Til- beredningsformen adskiller sig fra den vi kender i dag ved at man bagte teen, der var presset sammen til en “kage”, for så at knuse den og piske den. Det er den metode, der nu er bedst bevaret i Japan, hvor man ligeledes pisker pulveriseret te til den skummende matcha. Hvert af de 12 teredskaber knyttes til et kejserligt embede og gennem forskellige analogier og ordspil beskrives en række centrale egenskaber, som man måtte ønske, at embedsmanden besad. De komplekse digte ledsages af en introducerende tekst skrevet af Peter Damgaard, der ligeledes har oversat digtene. Det er første gang teksten oversættes til et europæisk sprog.
Til receptionen introduceres bogen af Peter Damgaard. Den udgives af Forlaget emancipa(t/ss)ionsfrugten
For nærmere info omkring arrangementet, se Brøgs FB-side:  https://www.facebook.com/broeglitteraturbar/